MEMBER  |    |    |    |  
회원 로그인
회원 가입
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.
회원가입으로 서비스 약관개인정보 보호 정책에 동의합니다.
새가족 소개   HOME  |  열린마당  | 새가족 소개
 • 전체게시물 87건 / 1페이지
  20221106 신희철 성도 
  DATE : 2022-11-13 VIEW : 23 FILE : 1
  20221106 김희정 집사 
  DATE : 2022-11-13 VIEW : 17 FILE : 1
  20221106 강외조 집사 
  DATE : 2022-11-13 VIEW : 20 FILE : 1
  20221002 김정남 권사 
  DATE : 2022-10-11 VIEW : 50 FILE : 1
  20220828 오성민 성도 
  DATE : 2022-08-30 VIEW : 87 FILE : 1
  20220724 정미영 성도  인기글
  DATE : 2022-07-27 VIEW : 138 FILE : 1
  20220717 문수정 성도  인기글
  DATE : 2022-07-19 VIEW : 151 FILE : 1
  20220710 서정민 집사  인기글
  DATE : 2022-07-10 VIEW : 153 FILE : 1
  20220612 김미경 집사  인기글
  DATE : 2022-06-22 VIEW : 190 FILE : 1
  20220612 정운화 집사  인기글
  DATE : 2022-06-22 VIEW : 163 FILE : 1
  20220605 양지현 집사  인기글
  DATE : 2022-06-10 VIEW : 163 FILE : 1
  20220605 강용규 집사  인기글
  DATE : 2022-06-10 VIEW : 157 FILE : 1
  20220529 이영성 권사  인기글
  DATE : 2022-05-31 VIEW : 221 FILE : 1
  20220522 송정근 집사  인기글
  DATE : 2022-05-31 VIEW : 163 FILE : 1
  20220508 이말자 권사  인기글
  DATE : 2022-05-18 VIEW : 180 FILE : 1

  열린마당
  한빛소식
  포토갤러리
  새가족 소개
  행사공연 영상
  주일예배
  그 날이 온다. 기도하며 깨어 있으라 민철영 목사
  누가복음 21:34-36 2022.11.27
  한빛교회
  02-892-2311
  02-895-8200
  mcy1004@hanmail.net
  https://twitter.com/hanvit2121 https://twitter.com/hanvit2121
  https://www.instagram.com/hanvit21/ https://www.instagram.com/
  hanvit21/
  회원가입약관    |    개인정보처리방침    |    이메일주소 무단수집거부    |    전체 최근게시글